T U T U S T U M I N E N   L E N T O K O N E O P P A A N
T E H T Ä V I I N

Keskiviikkona 17.4.2019 oli meitä 7 leijonaa perehtymässä Suomen Lähetyslentäjien lento-
koneoppaan tehtäviin kauppakeskus Minnassa. Kuvassa on kokenut harrastajalentäjä Risto
Lappalainen


                       

  teksti ja kuvat: op 240419 Takaisin